El consell de cent com a exemple

Memòria d’una institució municipal Les primeres passes en la constitució del Consell de Cent, estan vinculades a la política econòmica del rei Jaume I. Estan ben definides al 1265 en el decret de constitució d’un Consell local format per cent prohoms o jurats. A principis del segle XIII, Barcelona estava situada a l’alçada de les +info

Propostes per la Barcelona metropolitana que va somiar Maragall

Els impulsors del projecte Barcelona Districte Federal presenten un segon llibre on defensen una governança de conurbació, oberta i participativa, per a garantir la cohesió social. https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/propuestas-barcelona-metropolitana-sono-maragall_308078_102.html