El malestar a la globalització

De Joseph Stiglitz. Què hem après de la globalització fins ara? La globalització actual no funciona. Per a molts dels pobres de la Terra no està funcionant. Pel medi ambient no funciona. Per l’estabilitat de l’economia global no funciona En aquesta primera versió, l’obra de Stiglitz se centrava en les disfuncionalitats que la globalització tènia per als països en +info

Problemes al paradís

de Slavos Zizek El subtítol d’aquesta obra és: “De la fi de la història a la fi del capitalisme”, suggereix una inevitable confrontació amb l’obra de F. Fukuyama“El final de la història i l’últim home”, plantejada de la manera profundament original que caracteritza tota l’obra de Zizek. On s’instal·la el capitalisme? El posicionament inicial de la obra +info

Com moren les democràcies, Steven Levitsky i Daniel Diblatt

Poques democràcies semblen més sòlides que la vigent als EEUU. Establerta pels denominats “pares fundadors” després de la “revolució americana” que va suposar la guerra d’independència de les 13 colònies contra Anglaterra, ha estat considerada des de llavors com a model a seguir tant distants com la França revolucionaria i republicana, les colònies espanyoles a +info

Construir y habitar: ética para la ciudad, R. Sennett

La última obra de Richard Sennett té per objectiu “repensar la Ciutat”. És una obra profunda que junt amb “L’artesà” i “Junts” tanca la seva trilogia sobre l’“Homo faber”. És també una obra complexa estructurada a l’entorn de Ciutat entesa como a realitat física.  (La Ville a la seva terminologia) i com la suma de +info