Ciutats globals al món

L’ECONOMIA DEL TALENT, EL CAMÍ CAP A L’ÈXIT.

Un 85% dels empleats del AMB treballen en el sector serveis; però segons dades de la pròpia AMB, tan sols un 11% ho fa en l’àmbit de l’economia creativa.

Durant la crisi s’han desenvolupat nous models de negoci basats en la innovació digital i la utilització de Tècniques d’Informació i Comunicació (TIC) que permeten alts volums de negocis i accés a mercats llunyans amb estructures petites. Compartim amb Londres, París, Berlín i Amsterdam el lideratge de “start-ups” digitals.

La nova seu del Barcelona Tech City en el Palau de Mar, el Districte 22@ i els centres de recerca associats al Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) són una molt positiva contribució al desenvolupament d’aquestes activitats, com també ho és el Programa Horitzó 2020 en l’àrea de la biomedicina.

Sabem com fer-ho i, no obstant això, sovint juguem amb la provocació i amb el desvergonyiment qüestionant si és o no interessant mantenir el Mobile World Congress (MWC) a Barcelona, bloquejant l’obertura d’hotels de luxe, mentre afirmem voler millorar la qualitat del turisme, paralitzant la instal·lació d’una filial del Museu “Hermitage” al mateix temps que volem intensificar la vida cultural de Barcelona. Atreure talent suposa eliminar barreres administratives i utilitzar els recursos de les Administracions Públiques per a facilitar l’activitat generadora de riquesa.

Una àrea en la qual una actitud positiva de l’Administració resulta essencial és el turisme. Potser alguns dels nostres governants han oblidat que el turisme és un fenomen relativament antic en algunes zones de Catalunya, però molt recent a la ciutat de Barcelona i encara més en la resta del territori metropolità. No obstant això avui el AMB rep més de 10 milions de turistes a l’any, 2,7 milions d’ells creueristes. El sector suposa 120.000 treballadors directes que atenen 30 milions de pernoctacions a l’any i suposen un 12% del PIB.

Podem considerar que aquests llocs de treball no són, en la seva majoria altament qualificats, però eliminant-los molts poden perdre-ho tot, perdent el poc que tenen. Podem considerar que el turisme té costos o que és necessari millorar la qualitat del nostre turisme, però els obstacles administratius no resoldran aquest problema i sí que estan creant una tendència recessiva.

La ciutat global és una ciutat policèntrica, multisectorial en la qual la nova economia conviu amb sectors tradicionals i en la qual les Administracions cooperen i impulsen en lloc de combatre’s i frenar el creixement. Un dels sectors que sembla necessari potenciar és el món del coneixement. Comptem amb centres de primer nivell a escala estatal, però el marc de referència ha de ser molt més ampli.

Aquest és un camp en el qual la col·laboració entre administracions resulta substancial, encara que els àmbits en què aquesta col·laboració és més fructífera siguin amb freqüència poc coneguts. El Sincrotron Alba i el Supercomputador Mare Nostrum són clars exemples d’això.

En el mateix sentit mereix atenció especial la celebració a Barcelona del “IoT’s World Congress” (El Congrés Mundial de la Internet de les Coses: IoT) els dies 16 a 18 d’octubre de 2018. És la nova economia en estat pur i és un tren que no podem deixar escapar en el que convergeixen el Blockchain de la Intel·ligència Artificial i un immens nombre d’innovacions aportades per l’ús d’internet en la indústria. La Fira de Barcelona continua mostrant una important capacitat de sintonia amb el progrés i és part del capital social de Ciutat Global Barcelona.

Una conclusió esperançada

Amb esforç i fatiga hem fet i refet en ocasions múltiples el camí que condueix al cim. Amb dolor i renúncies hem caigut en moments de depressió econòmica i regressió social. Tenim els recursos que tenim i la capacitat per a usar-los de forma eficient.

No té sentit viure en la malenconia del que va poder ser i no va ser, ni viure un present “malalts de passat” amb el resultat de fer impossible la construcció del futur que desitgem i que creem merèixer.

Vivim en un món obert i en ple desenvolupament de la societat de la informació. Metròpolis Barcelona és un agent en la xarxa nodal de ciutats, però sortim a aquest món obert demanant que ens mirin, que ens comprenguin i que ens ajudin en lloc de sortir a mirar, a entendre i a ajudar, és a dir, en lloc d’aprendre.

Des de Barcelona Districte Federal continuarem treballant per a millorar, mitjançant propostes concretes, la qualitat de la nostra governança i la cohesió de la nostra societat, oferint als nostres conciutadans un fòrum de reflexió col·lectiva que no exclogui a ningú.