La tribalització d’ Europa

De Marlene Wind.

Europa, il·lusió i declivi

Els fets han acabat treien la raó a Francis Fukuyama.

Aquest havia desenvolupat la seva tesi sobre un final de la història que estaria caracteritzat per la democràcia liberal i l’economia de mercat.

En primer lloc, es va plantejar aquesta idea al 1989, abans de la caiguda del mur de Berlín i de l’esfondrament del bloc soviètic.

Va semblar que es confirmava amb l’ampliació de la UE cap a l’est, fins a ensopegar amb una nova tendència global que la qüestiona:

la política identitària.

En què consisteix la política identitària?

El llibre que aquí comentem considera que les tendències actuals més rellevants són:

l’antiglobalisme i la política identitària”

i que totes dues tendències han portat almenys a sis països europeus a abandonar la democràcia liberal per a adoptar plantejaments populistes.

De fet, la descripció de l’autora sobre el que està passant, és la següent :

La democràcia en l’era del populisme s’ha convertit en l’imperi de la regla de la majoria.

Sense restriccions, amb un debat polític limitat per les notícies falses i el fonamentalisme cultural

Pàg 22

Aquestes tendències són especialment rellevants en el moment en el que apareixen, perquè han posat en crisi el projecte europeu.

L’autora el confronta amb les altres estructures polítiques existents i qualifica la UE com el més innovador i reeixit intentat a Europa.

La política identitaria

La decadència de la democràcia a nivell mundial i la crisi de la UE, són atribuïbles a l’auge de la política identitària.

És especialment rellevant que aquesta política ha estat edificada edificada sobre comunitats que ho viuen com a fenòmens naturals.

De la mateixa manera, l’autora qualifica de “inventades” seguint un corrent de pensament amb arrels en Hobsbawm i en Benedict Anderson.

Marlene Wind formula amb singular contundència :

“ les comunitats sempre han estat coses imaginàries” (pàg. 26)

Aquests fenòmens polítics es repeteixen a tot el món:

Mentre que es desenvolupen polítiques de identitat als EUA, veiem altres exemples de la mateixa espècie: La creació o radicalització d’identitats nacionals o religioses.

Aquests fenòmens, aparentment desconnectats, és que situen el fonament i les conseqüències de la identitat més enllà de l’anàlisi racional. Aquest és el punt que tots tenen en comú.

Són fora del debat polític (pàg. 33), i s’han pogut desenvolupar gràcies a l’eficàcia aconseguida per la ingerència social, que manejada des del poder , ha creat “comunitats identitàries” (pàg. 31).

Fenòmens coetanis

Sobre aquest plantejament, M. Wind fa un anàlisi exhaustiu de tres processos coetanis:

  • El procés independentista català
  • El referèndum de secessió d’Escòcia
  • El Brexit

 Finalment, després de contrastar causes i conseqüències, arriba a la conclusió que tots ells presenten importants similituds i es basen en l’exacerbació de les diferències.

És un joc de nosaltres enfront dels altres que es pretén resoldre amb una pregunta simple que només admet com a resposta si o no.

Les respostes binàries es plantegen davant preguntes mal formulades (pàg. 47).

Enfront de tot aquest escenari cal afegir els moviments “tribals” produïts a l’Europa Central i de l’est.

Tots aquests moviments provoquen una tendència general a la disminució de la participació electoral. Ella considera que són senyals d’un creixent desencantament amb la democràcia liberal.

Reculada en la qualitat democràtica

Patim una reculada en la qualitat democràtica, que va afectar en 2017 a un total de vuitanta-nou països, segons TheEconomist.

El mateix diari comptabilitza que en aquest mateix periòde, només vint-i-set van experimentar millores (pàg. 73).

És especialment rellevant que sis dels països en els quals la democràcia està reculant, estiguin situats a Europa, i que es tracti de països en els quals la conquesta dels drets i llibertats democràtiques sigui relativament recent.

L’autora es recolza en Ivan Krastev per a fer referència extensa a “la paradoxa de l’Est” que continua aprofundint-se en països com Polònia, Hongria o Txèquia, accelerant el seu lliscament cap a la democràcia liberal.

Si a tot l’exposat se li suma el discurs notablement agressiu de Trump i les polítiques desenvolupades a Rússia i la Xina, resulta una clara obvietat que el món no avança avui en el sentit d’una major interrelació integradora, sinó cap a una globalització que accentua la diferència, la contradicció, la desigualtat econòmica i el conflicte.

La democràcia és una mica més que el vot

L’autora sosté que en un sistema democràtic l’essencial no és únicament el vot ni la garantia de l’accés al govern de la majoria. Tan important com l’anterior és l’existència de mecanismes de garantia que protegeixin a les minories i assegurin l’imperi de la Llei.

Seguint a Alexis de Tocqueville, emfatitza que els jutges són els “autèntics guardians de la llibertat” i que els tribunals, en la seva funció de custodis de la llei, constitueixen un autèntic mecanisme “contramajoritari” en el sentit de limitar la capacitat de la majoria per a imposar-se en qualsevol circumstància i sense mesura sobre els drets de la minories.

D’aquesta manera es construeix un sistema de “democràcia constitucional” en el qual els Parlaments són contrapesats per mecanismes relativament forts de control judicial de constitucionalitat (pàg. 101).

Aquest sistema, que té el seu origen en la Sentència del cas “Marbury contra Madison”, està en crisi en països que limiten la independència judicial, com és el cas d’Hungria i Polònia, però també ho està en altres casos en els quals l’atac no es dirigeix als jutges interns, però sí als òrgans judicials internacionals.

Tal cosa succeeix en aquest moment a Anglaterra, a la calor del Brexit, però també als EUA i ha aparegut recentment a Dinamarca (pàg.104).

El cas de Catalunya

L’anàlisi de Wind destaca que en el cas català, associat a forces progressistes, la identitat es fonamenta en la llengua, fenomen en absolut original que pot remuntar-se a Fichte i Herder i que va ser analitzat en profunditat per Hobsbawn. No obstant això, més enllà d’aquesta especificitat, el cas del secessionisme català és per a M. Windun cas més de tribalisme identitari que parteix de consideracions incertes com és l’afirmació que una Catalunya independent continuaria formant part de la UE (pàg. 41).

La totalitat del capítol 7 de l’obra comentada es dedica a analitzar la forma en què el Parlament de Catalunya va aprovar les lleis de desconnexió al setembre de 2017 (pàg. 89) i presentant el referèndum d’octubre com una operació publicitària magnificada per l’errònia reacció del govern espanyol.

La resposta que l’autora dóna a les qüestions plantejades en aquest capítol es resumeix de la següent manera :

“Jo sostinc que la democràcia és –i deu ser- una mica més que plantejar a la ciutadania preguntes que hagin de ser respostes amb una resposta binària (de “si” o “no”) en consultes de conseqüències impredictibles per a tots” (pàg. 47).

                                                                                                          Jean Valjean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Basic information on data protection
Responsible Barcelona Districte Federal +info...
Purpose Gestionar i moderar els teus comentaris. +info...
Legitimation Consent of the concerned party. +info...
Recipients No data will be transferred to third parties, except legal obligation +info...
Rights Access, rectify and delete data, as well as some other rights. +info...
Additional information You can read additional and detailed information on data protection on our page privacy policy.