VIII-Repensar Barcelona global

La millor forma de preveure el futur és crear-lo

Peter Drucker

El futur no està escrit

Aquest treball no pretén ser un complet catàleg de potencialitats, capacitats i necessitats de la ciutat “real” Barcelona que és. És només la opinió compartida pels experts i declarada per molts polítics, la Barcelona Metropolitana.

Les Associacions, persones i entitats que han col·laborat en múltiples reunions sectorials o globals i que han col·laborat per a la seva execució i redacció. Hem pretès únicament cridar l’atenció sobre un nivell administratiu, el metropolità, que ha estat el gran oblidat en el conjunt d’Espanya i, com hem vist, pitjor tractat a Catalunya.

Aquesta situació crida poderosament l’atenció en un món global que es configura cada vegada més com una xarxa de megaciutats que generen innovació, idees, projectes i es converteixen d’aquesta manera en camí al futur.

Un futur que certament no està escrit. No ho és per ningú. Tampoc per nosaltres.

Barcelona no sempre ha estat una societat rica

No sempre hem estat un territori ric, comparant-lo amb altres territoris o societats del nostre entorn, hem alternat períodes de prosperitat amb d’altres de decadència. No podem considerar evident i inqüestionable que la nostra relativa riquesa actual vagi a conservar-se eternament. Sabem que una bona governança és condició necessària per a seguir la senda de l’èxit, però sabem també que un dèficit en aquesta governança pot suposar la decadència econòmica i un desastre social.

Vam perdre, contra tot pronòstic la nova seu del EMA, hem passat del lloc 8 al 15 en l’índex d’avaluació de ciutats, llegim contínuament en la premsa local que han baixat les pernoctacions hoteleres a Catalunya o el volum de negoci en la restauració. Són senyals d’alerta i molt probablement tots aquests senyals junts marquen una tendència; però considerem que aquesta tendència pot revertir-se i que Barcelona és al mateix temps aquesta la metròpolis global pot tornar a convertir-se un projecte de futur il·lusionant.

No ho aconseguirem tenir un futur millor per a Barcelona sense millorar la nostra governança.

Las claus de l’èxito són:

  • Reforçar l’administració de l’ AMB
  • Vetllar per la cooperació a totes les Administracions amb competències inevitablement compartides
  • Una major participació ciutadana.
  • Un sistema de tolerància zero amb la corrupció
  • Major transparència
  • Més recursos aplicats a polítiques d’igualtat i solidaritat social.

L’objectiu és millorar la qualitat de la nostra democràcia i tenir més seguretat jurídica.

Quin futur volem construir?

Precisament perquè no està escrit tenim la possibilitat i la responsabilitat de decidir quin futur volem construir per a la Barcelona “real”, per als ciutadans “reals” que l’habiten, que viuen en l’espai metropolità de Barcelona.

I segurament perquè vivim en llibertat i en un sistema democràtic, aquest projecte de futur no serà únic ni compartit per tots.

És legítim plantejar-se Metròpolis Barcelona com un ariet contra un Estat, de la mateixa manera que és legítim plantejar-la-hi com una palanca per a construir un Estat alternatiu, però en la nostra opinió aquests projectes conceben Barcelona com un instrument.

És possible que els projectes nacionalistes sobre Barcelona siguin legítims, però té un cost en el present i un molt més important en termes de cost d’oportunitat per al futur.

Aquest treball s’ha fet amb un altre propòsit, amb un altre pla per al futur de Metròpolis Barcelona, en el qual l’aspiració a viure raonablement feliç sigui una mica més que una quimera i en el qual fer possible aquesta raonable felicitat sigui l’obligada aspiració dels Governants del AMB, dels municipis que la componen i de les Administracions de la Generalitat i de l’Estat amb les quals compartim competències i capacitats.

Vivim un moment en el qual la possibilitat d’una energia no contaminant i suficient s’ha fet real, en la qual les ciències de la salut avancen dia a dia, en el qual nous mitjans de transport col·lectiu i individual no contaminants es desenvolupen contínuament i vivim també i fonamentalment, en un món en el qual el talent i la creativitat s’han convertit en els principals creadors de riquesa.

Hem vist que tenim les condicions per a fer-ho, volem fer una petita aportació que estimuli la volunjtad de portar a bona fi el projecte.

L’economia del talent, el camí cap a l’èxit.

Un 85% dels empleats del AMB treballen en el sector serveis; però segons dades de la pròpia AMB, tan sols un 11% ho fa en l’àmbit de l’economia creativa.

Durant la crisi s’han desenvolupat nous models de negoci basats en la innovació digital i la utilització de Tècniques d’Informació i Comunicació (TIC) que permeten alts volums de negocis i accés a mercats llunyans amb estructures petites. Compartim amb Londres, París, Berlín i Amsterdam el lideratge de “start-ups” digitals.

La nova seu del Barcelona Tech City en el Palau de Mar, el Districte 22@ i els centres d’investigació associats al Barcelona Institute of Science and Technology són una molt positiva contribució al desenvolupament d’aquestes activitats. També ho és el Programa Horizonte 2020 en l’àrea de la biomedicina.

Qüestionar la permanència d’esdeveniments estratègicament tan importants com el MWC és un error

Si bé sabem com fer-ho, també juguem sovint amb la provocació i amb el desvergonyiment. Qüestionem si és o no interessant mantenir el Mobile World Congress (MWC) a Barcelona, bloquejant l’obertura d’hotels de luxe, mentre afirmem voler millorar la qualitat del turisme, paralitzant la instal·lació d’una filial del Museu “Hermitage” al mateix temps que volem intensificar la vida cultural de Barcelona. Atreure talent suposa eliminar barreres administratives i utilitzar els recursos de les Administracions Públiques per a facilitar l’activitat generadora de riquesa.

La tradició del turisme a Barcelona

Una àrea en la qual una actitud positiva de l’Administració resulta essencial és el turisme. Potser alguns dels nostres governants han oblidat que el turisme és un fenomen relativament antic en algunes zones de Catalunya, però molt recent a la ciutat de Barcelona i encara més en la resta del territori metropolità. No obstant això avui el AMB rep més de 10 milions de turistes a l’any, 2,7 milions d’ells creueristes. El sector suposa 120.000 treballadors directes que atenen 30 milions de pernoctacions a l’any i suposen un 12% del PIB.

Podem considerar que aquests llocs de treball no són, en la seva majoria altament qualificats, però eliminant-los, perdríem un gran actiu de la ciutat. Podem considerar que el turisme té costos o que és necessari millorar la qualitat del nostre turisme, però els obstacles administratius no resoldran aquest problema i sí que estan creant una tendència recessiva.

Barcelona és punt de trobada de passat, de present i de futur

La ciutat global és una ciutat policèntrica, multisectorial en la qual la nova economia conviu amb sectors tradicionals, on les Administracions cooperen i impulsen en lloc de combatre’s i frenar el creixement.

Un dels sectors que sembla necessari potenciar és el món del coneixement. Comptem amb centres de primer nivell a escala estatal, però el marc de referència hauria de ser molt més ampli. En el camp del coneixement, la col·laboració entre administracions resulta substancial, encara que els àmbits que aquesta col·laboració és més fructífera siguin amb freqüència poc coneguts. El Sincrotró Alba i el Supercomputador Mare Nostrum són clars exemples d’això.

En el mateix sentit mereix atenció especial la celebració a Barcelona del “IoT’s World Congress”(El Congrés Mundial de la Internet de les Coses : IoT) perquè és la nova economia en estat pur, un tren que no podem deixar escapar, en el que convergeixen el Blockchain de la Intel·ligència Artificial i un immens nombre d’innovacions aportades per l’ús d’internet en la indústria.

La Fira de Barcelona continua mostrant una important capacitat de sintonia amb el progrés i és part del capital social de Ciutat Global Barcelona.

Una conclusió d’esperança

Amb esforç i fatiga hem fet i refet en ocasions múltiples el camí que condueix al cim. Amb dolor i renúncies hem caigut en moments de depressió econòmica i regressió social. Tenim els recursos que tenim i la capacitat per a usar-los de manera eficient.

No té sentit viure en la malenconia del que va poder ser i no va ser.

Viure un present “malalts de passat” fa impossible la construcció del futur que desitgem i creiem merèixer.

Vivim en un món obert i en ple desenvolupament de la societat de la informació.

La Metròpolis Barcelona és una xarxa nodal de ciutats, però sortim a aquest món obert demanant que ens mirin, que ens comprenguin i que ens ajudin en lloc de sortir a mirar, és a dir, en lloc d’aprendre.

Des de Barcelona Districte Federal continuarem treballant per a millorar, propostes concretes, la qualitat de la nostra governança i la cohesió de la nostra societat. Volem oferir als nostres conciutadans un fòrum de reflexió col·lectiva que a ningú exclogui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Basic information on data protection
Responsible Barcelona Districte Federal +info...
Purpose Gestionar i moderar els teus comentaris. +info...
Legitimation Consent of the concerned party. +info...
Recipients No data will be transferred to third parties, except legal obligation +info...
Rights Access, rectify and delete data, as well as some other rights. +info...
Additional information You can read additional and detailed information on data protection on our page privacy policy.