V- La dimensió social de la ciutat global

Condicions d’un creixement sostenible Cap creixement és sostenible si no és capaç de corregir els desequilibris que provoca. La globalització econòmica causa desequilibris que semblen rellevants almenys en el terreny polític, social i mediambiental, a més dels específicament econòmics. Diverses senyals d’alerta han aparegut en el terreny polític com l’imparable creixement del populisme, l’auge de +info

IV- La ciutat global en el marc de la organització territorial de l’estat

Els diferents nivells legislatius La Ciutat Global, la metròpolis capaç d’interactuar en xarxa amb altres ciutats que combinen ciència, tècnica, cultura, art, qualitat de vida i atractiu turístic és avui, indiscutiblement el centre de la creació de riquesa i de l’impuls del coneixement. Aquesta ciutat global o millor dit aquesta xarxa de ciutats globals viuen +info

II-Barcelona Ciutat Global

Les condicions objectives Hi ha un consens extens sobre l’impuls que va suposar per a Barcelona la celebració dels JJOO de 1992. No només va significar situar a Barcelona en el mapa mundial, obrir la ciutat al mar o un important redisseny urbanístic; aquest esdeveniment va posar les bases perquè Barcelona entrés a la xarxa +info