El consell de cent com a exemple

Memòria d’una institució municipal Les primeres passes en la constitució del Consell de Cent, estan vinculades a la política econòmica del rei Jaume I. Estan ben definides al 1265 en el decret de constitució d’un Consell local format per cent prohoms o jurats. A principis del segle XIII, Barcelona estava situada a l’alçada de les +info