Els enemics íntims de la democràcia, T. Todorov

Todorov és un intel·lectual nascut a Bulgària al 1939, emigrat a França al 1963 i més tard als EUA per tornar un cop més a França.  Obres anteriors de Todorov ja assenyalaven la línia del seu pensament. Elogi de l’individu (2006), La por als bàrbars (2008) i Experiència totalitària (2010), però és en aquesta obra +info