El malestar a la globalització

De Joseph Stiglitz. Què hem après de la globalització fins ara? La globalització actual no funciona. Per a molts dels pobres de la Terra no està funcionant. Pel medi ambient no funciona. Per l’estabilitat de l’economia global no funciona En aquesta primera versió, l’obra de Stiglitz se centrava en les disfuncionalitats que la globalització tènia per als països en +info