El consell de cent com a exemple

Memòria d’una institució municipal Les primeres passes en la constitució del Consell de Cent, estan vinculades a la política econòmica del rei Jaume I. Estan ben definides al 1265 en el decret de constitució d’un Consell local format per cent prohoms o jurats. A principis del segle XIII, Barcelona estava situada a l’alçada de les +info

II-Barcelona Ciutat Global

Les condicions objectives Hi ha un consens extens sobre l’impuls que va suposar per a Barcelona la celebració dels JJOO de 1992. No només va significar situar a Barcelona en el mapa mundial, obrir la ciutat al mar o un important redisseny urbanístic; aquest esdeveniment va posar les bases perquè Barcelona entrés a la xarxa +info