IV- La ciutat global en el marc de la organització territorial de l’estat

Els diferents nivells legislatius La Ciutat Global, la metròpolis capaç d’interactuar en xarxa amb altres ciutats que combinen ciència, tècnica, cultura, art, qualitat de vida i atractiu turístic és avui, indiscutiblement el centre de la creació de riquesa i de l’impuls del coneixement. Aquesta ciutat global o millor dit aquesta xarxa de ciutats globals viuen +info