Construir y habitar: ética para la ciudad, R. Sennett

La última obra de Richard Sennett té per objectiu “repensar la Ciutat”. És una obra profunda que junt amb “L’artesà” i “Junts” tanca la seva trilogia sobre l’“Homo faber”. És també una obra complexa estructurada a l’entorn de Ciutat entesa como a realitat física.  (La Ville a la seva terminologia) i com la suma de +info