VII- Infraestructures metropolitanes: Un espai per a la cooperació

Importants capacitats i grans desafiaments

La metròpolis Barcelona és l’única ciutat d’Europa que concentra en un curt radi:

  • Un aeroport internacional que ha mogut 47,2 milions de passatgers en 2017
  • Un important Port pel qual han transitat 56,2 milions de tones de mercaderies durant 2017
  • Un tren d’alta velocitat connectat amb la xarxa europea.

Tot això fa del AMB un centre logístic de primer ordre a nivell europeu.

Aquestes infraestructures són el resultat d’una intensa i fructífera cooperació entre l’Administració Central, la Generalitat i les Administracions locals afectades, incloent el AMB.

Aquesta cooperació s’ha ressentit, en els últims anys, com a conseqüència de l’augment de la conflictivitat política a Catalunya, però molt especialment per la falta de capacitat del Govern de la Generalitat per a afrontar els problemes de l’economia real i la seva excessiva concentració en la construcció d’ “estructures d’Estat”,  amb escassa o nul·la incidència en la solució de problemes o l’ordenació del futur.

Aquesta falta de cooperació resulta especialment lamentable en un món cada vegada més competitiu i en el qual cada oportunitat perduda és un tren que no passa per segona vegada.

Com plantegem en aquesta anàlisi, si les capacitats de la Barcelona Metropolitana són importants també ho són els desafiaments que ha d’afrontar, i és important que ho faci en un curt plaç de temps.

El Hub aeroportuari de Barcelona

La gestió de l’aeroport de Barcelona – El Prat depèn de AENA amb la col·laboració d’un Consell de Cooperació aeroportuària que no té la consideració d’Òrgan de Govern. Aquest model de gestió centralitzat no ha estat un obstacle per al seu bon funcionament. Una correcta gestió ho ha situat en segon lloc a Espanya i el sisè de tota la UE

El Pla Director per a l’aeroport de Barcelona-El Prat (2017-2026) contempla la construcció d’una nova terminal satèl·lit connectada amb l’Aeroport de Girona mitjançant ferrocarril d’alta velocitat. Aquesta nova infraestructura situaria el sostre de passatgers que poden utilitzar les seves instal·lacions en 70 milions/any, molt per sobre del sostre actual estimat en 55 milions de passatgers/any.

En la nostra opinió, no obstant això, aquestes iniciatives no eliminen la necessitat d’una quarta pista si es vol mantenir la competitivitat a llarg termini.

D’altra banda, tota l’àrea pròxima a l’aeroport està en procés de transformació d’acord amb el que es preveu en el Màster Pla Immobiliari de l’Aeroport de Barcelona-El Prat, un projecte que ha estat altament valorat a nivell europeu i que permetrà establir un complex empresarial i logístic i una àrea de desenvolupament econòmic vinculada a l’activitat aeroportuària i a les empreses innovadores (indústria 4.0).

Tot i que en aquest cas el sistema centralitzat de gestió ha resultat reeixit, entenem convenient la creació d’un òrgan específic de gestió amb la participació del AMB.

El port de Barcelona

Barcelona té un dels més importants ports del Mediterrani pel volum de trànsit de contenidors.

És el primer port del Mediterrani espanyol pel valor de les mercaderies que per ell transiten i s’ha convertit en el primer port de creuers d’Europa i el quart del món. La connexió del Port amb la Zona Franca i amb el Polígon Industrial Pedrosa constitueix un dels parcs industrials i logístics més importants del Sud d’Europa.

La Junta del Port és un model de cooperació entre les Administracions Públiques interessades i les organitzacions empresarials i sindicals.

No obstant això, l’Associació de Cambres de Comerç del Mediterrani (ASCAME) deixa constància que el trànsit marítim que circula pel Mediterrani és un flux entre el Sud d’Àsia i els Ports del Nord d’Europa. Només un 23% de la mercaderia que circula pel Mediterrani és desembarcada en Ports Mediterranis, el 77% segueix per Gibraltar i/o Suez cap a les seves destinacions.

Competir per una quota major d’aquest trànsit marítim exigeix millorar la connexió Port-Aeroport-Ferrocarril, creant així les condicions de rendibilitat per al moviment terrestre de mercaderies, propòsit que pressuposa un important augment del moviment terrestre de mercaderies utilitzat el ferrocarril, disminuint l’ús de camions excepte per a distàncies curtes.

Només des d’una visió Metropolitana d’aquests problemes pot fer-se possible la seva solució.

El corredor Mediterrani

L’execució del “Corredor Mediterrani” és imprescindible per a mantenir la competitivitat i augmentar la cohesió social de tot el vessant mediterrani espanyola: Andalusia, Murcia, la Comunitat Valenciana i Catalunya representen prop del 50% del PIB espanyol, el 55% de la seva producció industrial i el 60% de les exportacions espanyoles a la UE.

No es tracta tan sols de facilitar el trànsit de passatgers sinó de connectar per aquesta via ports, nusos logístics i centres industrials, augmentar el volum de mercaderies transportades per ferrocarril pot resultar un avantatge competitiu important en l’immediat futur i és un objectiu complementari a l’anteriorment comentat de captació de trànsit marítim internacional des de Ports Mediterranis.

Al 2017 només el 5% de les mercaderies es transporten a Espanya per ferrocarril, l’eix Mediterrani podria elevar aquest percentatge fins al 15%, acostant-se a la mitjana europea i disminuint així de forma molt significativa el volum d’emissions de CO2.

No és un objectiu definit amb òptica metropolitana, autonòmica o estatal. És un objectiu definit amb òptica europea. El Corredor Mediterrani permetria connectar (via Trans European Network Railways) Algesires amb Estocolm amb un recorregut de 3.500 km que connectaria 250 milions de ciutadans de la UE, més del 50% de la seva població i més del 66% del PIB de la UE.

No hi ha dubte doncs que estem, també aquí, davant un projecte que exigeix la col·laboració entre totes les Administracions Públiques interessades, una col·laboració que no sembla concebible des de la confrontació o el mutu desdeny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Basic information on data protection
Responsible Barcelona Districte Federal +info...
Purpose Gestionar i moderar els teus comentaris. +info...
Legitimation Consent of the concerned party. +info...
Recipients No data will be transferred to third parties, except legal obligation +info...
Rights Access, rectify and delete data, as well as some other rights. +info...
Additional information You can read additional and detailed information on data protection on our page privacy policy.